Credit Consum

Credit consum-75

Ai nevoie urgent de o suma pana la 35.000 de Euro? Vrei sa obtii rapid printr-un credit consum banii care iti sunt necesari? Apeleaza atunci la TOP CREDIT FINANCE pentru o rezolvare rapida. TOP CREDIT FINANCE ofera credite de consum pentru toti cei care au nevoie de bani.

Creditul de consum poate avea ca destinaţie achizitia de bunuri si servicii, cheltuieli pentru călătorii, studii, tratamente medicale, etc., fără a fi necesara o justificare a utilizarii banilor.
Sunt eligibile pentru a primi un credit consum de la TOP CREDIT FINANCE persoanele cu varsta peste 18 de ani, cu un venit stabil din salariu, activitati independente (PFA), dividende, drepturi de autor, chirii, indemnizatii de conducere, pensie, au un cont bancar si pot aduce ca o garantie imobiliara pentru creditul de consum.
Perioada de creditare poate varia intre 6 si 60 de luni, cu sau fara perioada de gratie.Suma minima a creditului acordat este de 10.000 RON si poate ajunge pana la echivalentul a 35.000 EURO.
Rambursarea creditului creditului de consum se poate face atat in rate egale cat si prin rate descrescatoare, dupa cum doreste persoana care aplica la creditul de consum.
Puteti achita in numerar pe baza numarului de contract pe care il primiti odata cu confirmarea de acordare a imprumutului, la orice agentie a Bancii Transilvania sau prin transfer bancar in contul TOP CREDIT FINANCE IFN S.A  din orice cont in RON al dvs.
Garantarea imprumutului se va face prin instituirea unei Ipoteci de rang I asupra bunurilor imobile proprietatea împrumutatului sau altor terţi, în condiţiile stipulate în Normele de Creditare.

AVANTAJE

Pentru modul de folosire al creditului de consum NU se solicita nici un fel de acte justificative.

Sunt acceptate aproape orice fel de venituri.

Ratele si dobanzile sunt fixe pe toata durata creditului, toate costurile creditului sunt la vedere si se cunosc inca de la inceput.

Documentatie pentru obtinerea creditului de consum este minimalista si NU se solicita avans.

Institutia noastra accepta o gama larga de venituri iar venitul lunar minim solicitat pentru cereri individuale poate fi si cel pornind de la salariul minim brut pe tara.

Venitul tău care se ia in calcul pentru creditul de consum poate fi marit, cumulat si cu cel al unui co-plătitor pe care ai putea sa il aduci.

Documentaţia minimala necesara dosarului de credit consum pentru persoane fizice:
– Cerere de credit tip
– Copie C.I./B.I.
 În cazul veniturilor din salarii:
– Minim 3 luni la ultimul loc de muncă
– Adeverinţă de salariu de la locul de munca (nu mai veche de 30 zile)

Documente / Adeverinte

 În cazul veniturilor din pensii:
– Talon de pensie din ultima luna curentă sau anterioară acordării creditului
În cazul veniturilor realizate din activităţi independente
– Adeverinţă, în original, eliberată de autoritatea financiara competenta din care rezulta veniturile realizate de persoana fizică autorizată in anii anteriori.
– Declaraţie estimativă a veniturilor ce vor fi obţinute pentru anul în curs, în copie, vizată de Administraţia Financiară.                                                         

În cazul veniturilor din dividende:
– copii dupa situatiile financiare din ultimul an, copie hotararea AGA de repartizare a dividendelor, copie dupa declaratia 205 cu veniturile din dividende realizate si adeverinţă, în original, eliberată de administratia financiara de domiciliu care sa ateste veniturile din dividende realizate in ultimii ani.

Documente solicitate în cazul altor tipuri venituri se vor comunica la cerere si dupa caz institutia noastra poate solicita documente suplimetare atunci cand se va considera necesar.

Informatii standard pentru creditul de consum garantat cu ipoteca asupra unui bun imobil

Informatii standard pentru creditul de consum garantat cu ipoteca asupra unui bun imobil

IFN TOP CREDIT FINANCE SA acorda credite de consum pe baza contractului de credit ce va fi garantat printr-o ipotecă de rang I asupra unui bun imobil proprietate persoana fizica.

Rata dobânzii este fixa pe toata perioada creditului si este de 25% pe an calculandu-se dupa formula

D = (S * RAD * 30 zile)/360*100   unde:   S = sold credit ; RAD = rata anuala a dobanzii.

Pentru calculul dobanzii se ia in considerare anul cu 360 de zile si luna cu 30 de zile.
Durata contractului de credit poate fi cuprinsa intre 6 luni si 60 luni;

Formula de calcul a DAE:

unde:

— X este DAE:
— m este numărul ultimei trageri;
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel  t1 = 0,
— m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

La calculul DAE s-a luat in considerare urmatoarea ipoteza suplimentara : În cazul în care prin contractul de credit se acordă Imprumutatului  libertate în privinţa efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime.

-Valoarea ratelor poate fi fixa sau descrescatoare astfel dupa cum se doreste sa se opteze;
-Valoarea totală plătibilă de către consumator variaza in functie de suma creditata – a se vedea exemplul de calcul reprezentativ;
-Numărul ratelor poate fi cuprins intre 6 si 60;
-Creditul se acorda numai in lei;
-Imprumutatul are posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.
-Valoarea totală a creditului – variaza in functie de solicitarile Imprumutatului si posibilitatile acestuia de rambursare a creditului;

Exemplu reprezentativ de calcul: pentru un credit de 85.000 lei cu o dobanda fixa de 25% pe an pe o perioada de 60 luni (5 ani) cu plata in 60 rate lunare egale, DAE este de 30.809%, totalul de plata lunar este de 2.494,86 lei, comision de analiza 1000 lei, comision de administare 2.550 lei platibil o singura data la acordarea creditului iar valoarea totala platita de Imprumutat este de 153.241,75 lei

Veniturile dumneavoastra pot varia.
Va rugam sa va asigurati inainte de incheierea unui credit de consum cu garantie imobiliaraca veti putea achita ratele lunar in cazul in care veniturile dumneavoastra vor scadea.

Comisioane percepute:

– comision de analiza 500 lei (in cazul in care suma imprumutata este cuprinsa intre 10.000 lei si 29.999 lei) sau 1000 lei (daca suma imprumutata este mai mare de 30.000 lei)
– comision de administrare in procent de 3 % este calculat ca procent aplicat la soldul curent al creditului de la data tragerii creditului urmand a fi platit o singura data la acordarea creditului
– comision de rambursare anticipata 0 – pentru rambursarea anticipata totala sau partiala nu se percepe nici un comision

Alte costuri:

– Costul evaluarii bunului imobil adus in garantie cu un evaluator agreat de IFN TOP CREDIT FINANCE SA sau ales de Imprumutat cu conditia ca evaluatorul sa fie acreditat ANEVAR;
– Costul politelor de asigurare pentru bunul imobil adus ca garantie in cadrul contractului de credit Imprumutatul obligandu-se sa asigure bunul imobil adus in garantie pe toata durata contractului de credit si sa suporte efectiv in totalitate costurile asigurarii;
– Costul taxelor notariale aferente contractului de ipoteca ce se va incheia odata cu contractul de credit si costurile ulterioare aferente lui ca de ex inregistrarea, modificarea, radierea garantiei. Aceste costuri nu sunt cunoscute institutiei noastre fiind percepute dupa reguli specifice de notar dar estimativ costul acestor taxe poate varia intre 0.3-1% din suma creditului acordat.

Mai putine