Creditul imobiliar
Creditul imobilar este o finantare pe termen lung de pana la 450.000 de lei, cu o perioada de rambursare de la 5 ani pana la 20 de ani, care este garantat cu ipoteca imobiliara si este acordat in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se realizeze, ori in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren sau exclusiv in scopul rambursarii unui credit pentru investitii imobiliare.
Cine poate aplica ?
Creditul este destinat persoanelor fizice, cu precadere tinerilor, dar si adultilor, care pot sa garanteze creditul cu un bun imobil sau pot sa aduca un aport propriu de cel putin 25% din valoarea de achizitie a imobilului (sau a proiectului) pentru care se solicita creditul. Garantia se realizeaza prin instituirea unei ipoteci de rang I in favoarea creditorului asupra imobilului, sau de rang subsecvent in cazul refinantarii (devenind rang I in zilele imediat urmatoare).

Determinarea capacitatii de rambursare se va face prin luarea în calcul, pe langa veniturile salariale care se dovedesc cu adeverinta de salariu, si a altor venituri realizate de catre solicitanti: venituri din dividende, venituri din chirii, venituri din drepturi de autor, etc. ce pot fi dovedite cu documente.

Nu se solicita giranti sau alte garantii suplimentare, iar imobilul ipotecat va fi asigurat pentru a se evita pierderea sau degradarea lui in urma calamitatilor naturale sau a altor evenimente.

Documente necesare
Pentru a obtine un credit imobiliare, vor fi necesare:
Dovada proprietatii
Este nevoie de actul de proprietate al bunului imobil in original

Drepturile reale
Este nevoie de incheierea de intabulare a imobilului

Evidenta juridica
Extras de carte funciara informativ (nu este necesar sa fie la zi)

Planul imobilului
Este necesar un releveu (schita) pentru imobilul de ipotecat

Polita de asigurare
Polita de asigurare a imobilului, cesionata in favoarea institutiei

Carte de identitate
O copie dupa cartea de identitate a solicitantului de credit

Nu lasa banii sa fie o problema !

Care sunt costurile unui
credit imobiliar ?
Dobanda anuala a creditului de 25%, comision de administrare de 3% din suma acordata, comision de analiza in suma de 1000 lei, comision de rambursare anticipata 0 – pentru rambursarea anticipata totala sau partiala nu se percepe nici un comision.
IFN TOP CREDIT FINANCE SA acorda credit de consum pe baza contractului de credit ce va fi garantat printr-o ipotecă de rang I asupra unui bun imobil proprietate persoana fizica.

Rata dobânzii este fixa pe toata perioada creditului si este de 25% pe an calculandu-se dupa formula:

D = (S * RAD * 30 zile)/360*100, unde: S = sold credit; RAD = rata anuala a dobanzii.

Pentru calculul dobanzii se ia in considerare anul cu 360 de zile si luna cu 30 de zile.

Durata contractului de credit poate fi cuprinsa intre 60 luni si 240 luni.

Formula de calcul a DAE:

unde:

— X este DAE:
— m este numărul ultimei trageri;
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m;
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0;
— m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

La calculul DAE s-a luat in considerare urmatoarea ipoteza suplimentara : În cazul în care prin contractul de credit se acordă Imprumutatului libertate în privinţa efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime.

-Valoarea ratelor poate fi fixa sau descrescatoare astfel dupa cum se doreste sa se opteze;
-Valoarea totală plătibilă de către consumator variaza in functie de suma creditata – a se vedea exemplul de calcul reprezentativ;
-Numărul ratelor poate fi cuprins intre 60 si 240;
-Creditul se acorda numai in lei;
-Imprumutatul are posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.
-Valoarea totală a creditului – variaza in functie de solicitarile Imprumutatului si posibilitatile acestuia de rambursare a creditului;

Exemplu reprezentativ de calcul: pentru un credit de 150.000 lei cu o dobanda fixa de 25% pe an pe o perioada de 120 luni (10 ani) cu plata in 120 rate lunare egale, DAE este de 29.62%, totalul de plata lunar este de 3412,39 lei, comision de analiza 1000 lei, comision de administare 4500 lei platibil o singura data la acordarea creditului, iar valoarea totala platita de Imprumutat este de 414.986,80 lei.

Veniturile dumneavoastra pot varia.
Va rugam sa va asigurati inainte de incheierea unui credit de consum cu garantie imobiliara ca veti putea achita ratele lunar in cazul in care veniturile dumneavoastra vor scadea.

Comisioane percepute:

– comision de analiza 1000 lei
– comision de administrare in procent de 3% este calculat ca procent aplicat la soldul curent al creditului de la data tragerii creditului urmand a fi platit o singura data la acordarea creditului
– comision de rambursare anticipata 0 – pentru rambursarea anticipata totala sau partiala nu se percepe nici un comision

Alte costuri:

– Costul evaluarii bunului imobil adus in garantie cu un evaluator agreat de IFN TOP CREDIT FINANCE SA sau ales de Imprumutat cu conditia ca evaluatorul sa fie acreditat ANEVAR;
– Costul politelor de asigurare pentru bunul imobil adus ca garantie in cadrul contractului de credit Imprumutatul obligandu-se sa asigure bunul imobil adus in garantie pe toata durata contractului de credit si sa suporte efectiv in totalitate costurile asigurarii;
– Costul taxelor notariale aferente contractului de ipoteca ce se va incheia odata cu contractul de credit si costurile ulterioare aferente lui ca de ex inregistrarea, modificarea, radierea garantiei. Aceste costuri nu sunt cunoscute institutiei noastre fiind percepute dupa reguli specifice de notar dar estimativ costul acestor taxe poate varia intre 0.3-1% din suma creditului acordat.

TOP CREDIT FINANCE este o institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul general al I.F.N.-urilor care ofera produse si servicii de creditare pentru persoane fizice si finantari pentru companii. Ne bucuram sa oferim credite unei categorii vaste de persoane, aici incluzand persoanele care au venituri nedovedibile, cele care sunt in Biroul de Credit sau pensionari. Politica de confidentialitate
0730 915 403
LUNI-VINERI INTRE 09:00 - 18:00

Strada Viesparilor nr.26, Sector 2, Bucuresti
contact@creditrapidipotecar.ro
© IFN TOP CREDIT FINANCE 2021